Alkuteksti
Perusohjeet pihakirppiksen järjestämistä varten
Kuluttajaviraston ohjeistus yksityisen käytetyn tavaran kauppaan
Verottajan kanta oman käytetyn tavaran myyntiin
Tilapäiset opasteet ja kyltit
Tavara-arpajaisten järjestäminen
Elintarvikkeiden myynti pihakirppiksellä

 

Alkuteksti

Pihakirppiksen järjestämisen osalta eniten epätietoisuutta ja tiedusteluja ovat aiheuttaneet toimintaan liittyvät luvat, ohjeet, veroseuraamukset ja ilmoittelu. Olemme pihakirppis.fi -sivuillemme kasanneet mahdollisimman kattavan ja luotettavan paketin tietoa pihakirppisten järjestäjien käyttöä varten. Tietoa ja linkkejä on haettu, pyydetty ja varmistettu kuukausien ajan kymmeniltä eri viranomaisilta.

Päivitämme tätä informaatiota sivuille sitä mukaan kun sitä tietoomme tulee. Pihakirppiksen järjestämiseen liittyviä vinkkejä löytyy vinkki -sivuiltamme. Pihakirppis.fi ei voi kuitenkaan vastata mahdollisista asiavirheistä, ja siten vastuu tapahtumasta on aina viime kädessä itse pihakirppiksen järjestäjän.


Toivomme kuitenkin, että nämä sivut antavat sinun pihakirppiksellesi mahdollisimman tuetun ja turvallisin startin, jonka avulla tavarat muuttuvat rahaksi helposti.


Iloa ja menestystä -  ja hitusen onneakin!


Pihakirppis.fi porukka

 

Perusohjeet normaalin pihakirppiksen järjestämistä varten

Tavallisen yksityisen tai taloyhtiön pihakirppiksen järjestämiseen ei tarvita mitään lupaa.

Pihakirppiksen voi siis järjestää kuka tahansa, mutta sen on tapahduttava sellaisella alueella (esim. omakotitalon piha, rivitaloyhtiön piha, taloyhtiön piha, yrityksen piha) johon pihakirppiksen järjestäjällä on kyseisen maanomistajan lupa. Julkisella paikalla ei voi järjestää Pihakirppistä ilman asianomaista lupaa.

Normaalilla pihakirppiksellä myynnin lisäksi voidaan tehdä muuta mukavaa ja aiheeseen soveltuvaa, kuten vaikka kasvomaalauksia, piirtää karikatyyrejä, suorittaa ongintaa lapsille pienimuotoisena oheistapahtumana. Pullan, kahvin ja makkaran myyntikin on mahdollista, tarkemmat ohjeet ja lisätiedot löydät jäljempänä.

Kuluttajaviraston ohjeistus yksityisen käytetyn tavaran kauppaan

Käytetty tavara myydään yleensä siinä kunnossa kuin se on myyntihetkellä. Siksi tavaran tutkiminen kunnolla etukäteen on tärkeää.

Jos kirpputorilla ostaa tavaran suoraan yksityishenkilöltä, kyse on kahden yksityishenkilön välisestä kaupasta, jota kuluttajansuojalaki ei koske.

Kahden yksityisen välinen kauppa

Kuluttajansuojalaki ei koske kahden yksityishenkilön välistä kauppaa. Jos ostaa esimerkiksi käytetyn auton toiselta yksityishenkilöltä, kuluttajaviranomaiset eivät voi käsitellä eivätkä neuvoa mahdollisessa riitatapauksessa.

Verottajan kanta oman käytetyn tavaran myyntiin

Osittain verovapaat luovutusvoitot


Tavanomaisen koti-irtaimiston luovutus

TVL 48.1 §:n 2 kohdan (896/2001) mukaan omassa tai perheen käytössä olleen tavanomaisen
koti-irtaimiston luovutuksista saadut voitot ovat verovapaita siltä osin kuin ne ovat verovuonna yhteensä enintään 5 000 euroa. Kunkin perheenjäsenen omistaman irtaimiston myynnistä saatu voitto lasketaan itsenäisesti. Tavanomaisen koti-irtaimiston luovutuksesta syntyvä tappio ei toisaalta ole vähennyskelpoinen.

Säännöstä ei sovelleta tavanomaista arvokkaampien taulujen ja muiden taide-esineiden eikä sijoituskohteina pidettävien esineiden luovutuksiin, joten niistä saadut voitot ovat kokonaan veronalaisia. Tavanomaiseen koti-irtaimistoon kuuluvina ei voida myöskään pitää esim. autoja eikä moottori- ja purjeveneitä, vaikka ne TVL 50.2 §:ää sovellettaessa on katsottu siihen rinnastettavaksi henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetuksi omaisuudeksi
(Koti-irtaimiston luovutustappio ei ole verotuksessa vähennyskelpoinen).

Tilapäiset opasteet ja kyltit

15.8.2016 voimaan astunut maantie- ja ratalain muutos helpottaa mainosten ja opasteiden laittamista teiden varteen. Aikaisemmin tähän on tarvittu lupa, mutta jatkossa riittää ilmoittaminen ELY-keskukselle.

Tilapäiset vaali-, huvi- ja hääilmoitukset ja muut vastaavat kuten pihakirppisilmoitukset vapautetaan kokonaan muodollisuuksista. Myös rakennuksessa tai sen lähellä tapahtuvaa liiketoimintaa koskevat mainokset ovat sallittuja ilman ilmoitusta. Mainosten tulee kuitenkin sopeutua ympäristöön, eivätkä ne saa millään tavalla vaarantaa liikenneturvallisuutta.

Kyltin saa asettaa maantien varteen aikaisintaan 30 päivää ennen tapahtumaa ja se tulee poistaa viimeistään 7 vrk kuluessa siitä päivämäärästä kun tilaisuus on pidetty.

Tavara-arpajaisten järjestäminen

Mikäli olet järjestämässä tavara-arpajaisia, niin tämä toiminta vaatii omat luvat, asiaan voit tutustua tarkemmin Poliisin tavara-arpajaisluvat -sivuilla.


Elintarvikkeiden myynti pihakirppiksellä

Elintarvikelaki (23/2006) on muuttunut 1.9.2011 lähtien. Yksityishenkilöiden ja järjestöjen ei enää tarvitse tiedottaa vähäriskisestä tilapäisestä toiminnasta etukäteen. Vähäriskistä toimintaa on esimerkiksi elintarvikemyynti pihakirppiksellä tai koulujen myyjäisissä, seurakunnan kahvitilaisuus tai urheiluseuran makkaranpaisto paikallisottelussa. Elintarvikkeita myytäessä ja tarjoiltaessa tulee kuitenkin huomioida lainsäädännön vaatimukset esimerkiksi säilytyslämpötiloille.

Mikäli pihakirppikselle tulee ammattimaisia ulkona toimivia ruokamyyjiä, niin heitä tilapäisen myynnin ilmoitusvelvollisuus koskee edelleen.

Pullan, kahvin ja makkaran myynti on kohtuullisen riskitöntä, mutta muutamia perusasioita tulee kuitenkin huomioida

Myyntipisteen suojaus:
Myyntipiste on suunniteltava ja rakennettava niin, että elintarvikkeiden suojaaminen pölyltä ja eläimiltä on mahdollista. Myynti tulisi tapahtua katoksen alta, lisäksi pullat ja muut leivonnaiset tulee suojata vaikkapa kakkukuvulla. Makkaroiden grillauksessa tulee huomioida pisarasuojaus, eli makkarat tulee grillata tarpeeksi kaukana asiakkaista (grillin ja asiakkaan välissä on esim. pöytä) luo tai grillin reunat suojata esim. pleksillä. 

Säilytys:
Elintarvikkeita tai kuljetuslaatikoita ei saa säilyttää suoraan maassa. Ne tulee säilyttää irti maasta esimerkiksi käännetyn laatikon päällä. Kylmäsäilytystä vaativat elintarvikkeet tulee säilyttää kylmässä(≤ 6 °C) ja kuumat kuumassa (vähintään 60 °C). Tarkemmat ohjeet elintarvikkeiden lämpötiloista ja myyntipisteiden vaatimuksista löytyy Elintarviketurvallisuusviraston kotisivuilta ulkomyyntiohjeesta. http://www.evira.fi/files/attachments/fi/evira/lomakkeet_ja_ohjeet/elintarvikkeet/elintarvikehuoneistot/virallinenohje_mpl_versio2.pdf

Puhdistus:
Myyntipisteessä tulee olla käsienpesumahdollisuus, jos käsitellään pakkaamattomia elintarvikkeita (lämmintä vettä, nestesaippuaa ja paperisia kertakäyttöpapereita). Sekä myyntipisteessä, että sen ulkopuolella tulee olla riittävä määrä kannellisia jäteastioita, lokit löytävät kannettomat jäteastiat todella nopeasti.

Myynti:
Jos myyjät ovat leiponeet esimerkiksi kuivakakkuja tai muita ei helposti pilaantuvia leivoksia tulee pakattuihin tuotteisiin lisätä pakkausmerkinnät. Pakkauksiin tulee merkitä ainakin elintarvikkeen nimi, yliherkkyyttä aiheuttavat ainesosat ja valmistuspäivä.

Jos kuntaa ei löydy linkeistämme, niin voitte lähettää asiasta meille tiedon ja lisäämme linkin sivuillemme kun saamme kuntakohtaisen käytännön tarkastettua. Kiireellisissä tiedusteluissa teidän kannattaa asioida suoraan kuntanne kanssa.

---------------------------------------------------

Uunituoreen tilapäinen myynti:

Esimerkiksi Porvoo on antanut kattavan uunituoreen tilapäismyyntiä koskevan ohjeistuksen, jonka uskoisi soveltuvan monen muunkin kunnan alueelle:

Nämä ohjeet koskevat tilapäistä myyntiä. Ammatillisen toiminnan vaatimukset käsitellään liikkuvan elintarvikehuoneiston hyväksymisen yhteydessä.

Hygieeniset työtavat ovat elintarvikkeiden käsittelyn perusvaatimus. Toimijan tulee huolehtia mm. pintojen ja käsittelyvälineiden puhtaudesta, tuotteiden turvallisuudesta, puhtaista työvaatteista ja huolellisesta käsihygieniasta.

 • Elintarvikkeet tulee suojata haitallisilta vaikutuksilta, kuten pölyltä, kosteudelta ja auringonpaisteelta. Pakkaamattomat tuotteet tulee olla varustettu riittävällä pisarasuojalla (kupu tms.) Elintarvikelaatikoita ja - pakkauksia ei tule säilyttää maassa ilman alustaa.

 • Tarjoilu- ja myyntipisteessä tulee olla katos.  Mikäli myynnissä on helposti pilaantuvia ja pakkaamattomia elintarvikkeita (esim. wokki, keitto, letut tms.) tulee tarjoilu- / myyntipisteessä olla katos, kolme seinää ja pölyämätön alusta (esim. pressu tai asfaltti).

 • Myynti tulee tapahtua riittävän korkealle asetetuilta, helposti puhtaana pidettäviltä myyntipöydiltä.

 • Pakkaamattomia, helposti pilaantuvia elintarvikkeita käsittelevillä tulee olla myyntipisteessä käsienpesumahdollisuus (hanallinen kanisteri, kertakäyttöiset käsipyyhkeet ja nestesaippua). Muussa tapauksessa käytössä tulee olla vähintään desinfioiva käsihuuhde.

 • Pakatuissa kotileivonnaisissa yms. tulee olla elintarvikkeen nimi, valmistuspäivä sekä valmistusaineet. Pakkaamattomissa kasviksissa tulee olla nähtävillä alkuperämaa.

 • Leivonnaisten täytteenä ei suositella kermavaahdon tai muun helposti pilaantuvan elintarvikkeen käyttöä. Poikkeuksena voidaan käyttää painepulloon pakattua kermaa (annostellaan asiakkaalle, esim. lettu tai laskiaispulla). Täytetyt sämpylät sekä muut kuumentamattomat helposti pilaantuvat elintarvikkeet suositellaan valmistettavan hyväksytyssä elintarvikehuoneistossa.

 • Myyntipäivänä kuumentamalla valmistetut helposti pilaantuvat leipomotuotteet (karjalanpiirakat, täytetyt pasteijat yms.) voidaan myydä huoneenlämmöstä, mikäli myymättä jääneet tuotteet hävitetään valmistuspäivän lopussa. Myyntipäivää aiemmin valmistetut tuotteet tulee jäähdyttää kypsennyksestä enintään neljässä tunnissa alle +6 asteeseen.

 • Helposti pilaantuvat tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja myyntilämpötilat saavat olla enintään +6 oC. Lämpötilojen seuraamiseksi myyntipaikassa tulee olla lämpömittari.

 • Kylmäsäilytystä varten tulee olla vähintään kylmälaukku kylmäpanoksin varustettuna.

 • Kuumana tarjoiltava ruoka tulee myydä suoraan valmistuksesta. Kuumana tarjoiltavan ruoan lämpötilan tulee pysyä koko tarjoiluajan vähintään +60 asteisena. Valmistettaessa ruokaa tulee terveydensuojeluun toimittaa omavalvontasuunnitelma.

 • Käytetyt raaka-aineet tulee olla esikäsiteltyjä (pestyt ja pilkotut juurekset sekä liha ja kala paloiteltu).

 • Talousveden tulee olla kunnan verkostovettä tai muutoin täyttää talousvedelle asetetut vaatimukset.

 • Mikäli myyntipaikassa ei ole mahdollisuutta välineiden puhdistukseen, tulee välineitä varata riittävästi mukaan myynti- / tarjoilupisteeseen.

 • Ruoan tarjoilussa tulee käyttää kertakäyttöastioita.

 • Toimijan tulee huolehtia asianmukaisesta jätteiden keräyksestä.

 • Buffetit ja tilapäiset kahvilat; asiakkaille tulee järjestää käymälät myyntipisteen läheisyydestä.


Sivun alkuun

 

 

Pihakirppistoiminta on erittäin edullinen, mielenkiintoinen, houkuttava ja koukuttava tapa myydä tavaroita ja ansaita käteistä rahaa - heti. Pihakirppis on myös helppo ja erinomainen tapa ostaa edullisesti hyviä tuotteita suoraan omistajalta ilman välikäsiä.

Pihakirppis.fi on täysin kotimainen hakukone ja ilmoituspaikka. Sivuiltamme löytyy kattava tietopaketti oman pihakirppiksen järjestämistäsi varten. Täältä löytyy myös paljon vinkkejä ja linkkejä onnistuneen pihakirppistapahtumasi tueksi. Pihakirppis on jokaisen kansalaisen ja yhteisön mahdollisuus myydä ja ostaa käytettyjä tuotteita sopivalla hinnalla.

 

 

 

Täältä löydät enemmän tietoa erilaisista ja merkittävistä pihakirppiksistä ja pihakirppistapahtumista, joiden järjestävät ovat panostaneet omaan pihakirppistapahtumaansa erityisellä tavalla ja ansainneet lisätilaa kertoaksemme heidän menestyksestään...

 

 

Pihakirppiksen kuvia ja videoita on kerätty facebook.com/pihakirppis –sivuillemme, jossa kuvat ovat vapaasti katsottavissa ilman kirjautumista.